Förhistorien

Det första Bryggeriet och därmed i Norrbotten, var Norrbottens Bryggeri AB bildat 1858-60. Ägare var G. Schneider och J. Tegström. Bryggeriet låg vid Norra Strangatan 19 på Gultzaudden.
1894 startade E. A. Riström Polstjärnans Bryggeri i Svartöstaden. Det förde länge en tynande tillvaro, men övertogs av en tysk bryggare vid namn Schubert. När den första brygden var klar och skulle gå till försäljning, brann bryggeriet ner till grunden. AB LULEÅ BRYGGERI köpte sedermera tomten och tillverkningsrätten för 80.000 kronor.

AB LULEÅ BRYGGERI grundades av Gustav Georgi, ägare till Centralbryggeriet i Sundsvall. Han lät uppföra en väl tilltagen bryggerianläggning med mälteri vid älvbrinken mitt emot Bergnäset. Arkitekt var N. Kellander från Sundsvall.
Konkurrensen hårdnade och Norrbottens Bryggeri gick i konkurs 1900, men företaget rekonstruerades av de gamla ägarna och fick namnet Norrbottens Nya Bryggeri. 1908 hade både Norrbottens Nya Bryggeri och AB LULEÅ BRYGGERI så dåliga finanser att den gemensamma kreditgivaren Härnösands Enskilda Bank gick in och krävde nedläggning av det förra och det senare försattes i konkurs.

AB LULEÅ BRYGGERI

Förre disponenten vid Norrbottens Nya Bryggeri, Per Gustaf Burström, erbjöds att fortsätta driften vid LULEÅ BRYGGERI. Tillsammans med disponenten vid Carlstens- Porterbryggeri i Stockholm, Axel Wirström, och andre sekreteraren i UD, Fredrik Rappe, bildar Burström den 8 juli 1908 AB LULEÅ BRYGGERI.
Verksamheten startade med 150.000 kronor som aktiekapital, fördelat på 100 stam och 200 preferens aktier. Första årets omsättning blev 180.000 kronor och vinsten ungefär 13.500 kronor. Sedan Rappe och två utomstående aktieägare sålt sina aktier efter ett par år, har familjerna Burström och Wirström varit ensamma aktieägare i bolaget.

Efter två fondemissioner 930 och 1938 utgjorde aktiekapitalet 450.000 kronor, totalt 900 aktier fördelade så att familjen -Burströrn efter 1938 disponerade 50 stam och 430 preferenceaktier och familjen Wirström 50 stam och 370 preferenceaktier. 1958 innehades samtliga aktier av 12 medlemmar ur båda familjerna.
Då företaget såldes till Person Invest, Till-Bryggerier AB 1974 var aktieägarna 24 st, alla inom familjerna Burström och Wirström.

Ägarestrukturen återspeglas också i maktstrukturen. Bolagets förste verkställande direktör var.

Per Gustaf Burström 1908 till sin död i mars 1932
Folke Burström 1932 till siti pension i juli 1973
Gustaf Burström 1973 fram till ägarbytet 1989

Ordförande i bolaget har fram till ägarskiftet 1974 alltid varit en medlem ur familjen Wirström.
Sedan gick Till-Bryggerier ihop med Falcon 1989 och Gustaf Burström arbetade kvar som distrikt chef fram till 1996.
Gamla Luleå Bryggeri var en framgångsrik arbetsgivare som skapade många bryggerijobb i länet ända in i våra dagar. Ty utan Luleå Bryggeri hade inte Falcons depå funnits och utan den inte Spendrups eller Pripps. Nu avvecklar de och flyttar till södra Sverige men kommer säkert att behöva återuppstå igen av konkurrensmässiga skäl.

År 1990 började Fjärde generationen Burström, Per önneryd att försöka köpa tillbaka de gamla företagsnamnen och några välkända varumärken. NYCKEL-BRYGGERIER OCH dotterföretagen NORRBOTTENS-BRYGGERI OCH LULEÅ BRYGGERI som blev bolagsnamn i februari 1998. Efter som Per alltid varit intresserad av bryggeribranchen och brygger öl som hembryggare så började funderingarna om att starta ett litet lokalt bryggeri att se lite ljusare ut nu när bolagsnamnen och kontakten med bryggeriagaren frän södra Sverige som kunde tänka sig att hjälpa till med know-how.

Sedan kom vi över delar av den gamla bryggeriutrustningen från början av 1900-talet. I Folke Burströms kvarlämnade arkiv hittade vi gamla tidningsutklipp och bildarkiv från slutet av 1800- talet. Därigenom disponerar vi nu över början till ett bryggerimuseum med anor från Luleås första bryggerier.
Detta gjorde att diskussion om att starta ett Bryggeri i Luleå tog fart, med undertecknade. fjärde generationen Burström, Per önneryd, Jan önneryd och Anders Burström samt Luleå företagaren Erik Brudell.

 
 
 
 
 

JUKKASJÄRVI SPIRITS

Luleå, Sweden
E-post: info@jukkasjarvispirits.se